<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document

Vitamine voor teams.

binnenkort:

Test uw team

TEGENPOLEN
FLEXIBILITEIT
Tegenpool: solisme, not invented here
v.b.: een besluit achteraf door een teamlid wordt tegengewerkt om alsnog gelijk te krijgen. een teamlid dat zich betweterigheid opstelt en telkens met stokpaardjes komt.
RESPECT
Tegenpool: roddel
v.b.: een teamlid maakt kwetsende grapjes oven een ander
UITDAGING
Tegenpool: doelloos, laks
v.b.: een bijeenkomst zonder duidelijke agenda die voortkabbelt en uitloopt.
INITIATIEF
Tegenpool: Afwachten, geen discipline
v.b.: tijd en energie gaat verloren met het monitoren van de niet uitgevoerde acties in bijeenkomsten waar leden hebben afgezegd.
TRANSPARANT
Tegenpool: geheime agenda
v.b.: een teamlid geeft spaarzaam informatie over zijn werkzaamheden en onthoudt zich van uitlatingen.

 

 

De implementatie van strategieën door een team is vaak een lastige zaak. Het fruit model biedt een richting voor de manier waarop een team effectief en met voldoening kan werken.figuur1FLEXIBILITEIT
Metafoor: voetbalteam
Teamleden accepteren gezamenlijk genomen besluiten.Teamleden steunen elkaar. Je valt elkaar nooit af en treedt als één team naar buiten. Als er taken zijn verdeeld vertrouw teamleden elkaar in de uitvoering hiervan. Bijdragen worden ook gegeven indien teamleden er geen direct belang bij hebt. Flexibel gedrag betekent aanpassing  aan de groep. 

RESPECT
Metafoor: relatie, duurzaam
Respect verwijst  naar echte interesse in je teamleden. Teamleden respecteren elkaars meningen, ideeën en rollen en oordelen niet. Je gunt elkaar succes. Teamleden steunen elkaars  ideeën laten zich positief over elkaars bijdragen uit.

UITDAGING
Metafoor: goed projectmanagement met inspiratie uit JFK speech "we   to go to the moon"
Een duidelijke uitdaging geeft energie aan de teamleden. Het effect is een betere focus en kanalisatie van ambitie. Het helpt als de uitdaging eenvoudig, meetbaar, haalbaar en met een tijdpad wordt geformuleerd. Doelen gezamenlijk vaststellen resulteert in commitment en internalisatie. Uitdaging verwijst naar leiderschap en discipline.

INITIATIEF
Metafoor: Onderneming
Teamleden nemen gevraagd en ongevraagd initiatief en hebben een actieve inbreng bij bijeenkomsten. Omdat teamleden blindelings op elkaar vertrouwen zijn ze volledig betrouwbaar in de uitvoering executie bewust en overwogen gemaakte afspraken. Teamleden wachten niet af en bieden ongevraagd hulp. Zaken worden niet vooruit geschoven. Initiatief verwijst naar ondernemerschap.

TRANSPARANT
Metafoor: leren
Kennis wordt gedeeld: je speelt informatie door en vertelt wat je doet.Teamleden geven elkaar de ruimte. Het team is een veilige omgeving waarin teamleden zich kwetsbaar kunnen opstellen, elkaar aanspreken en feedback geven. In discussies gaat het om exploreren en niet om confronteren. Het is geen wedstrijd, het gaat om win-win. Transparantie verwijst naar leren en innovatie.